Naši zákazníci a referencie

Naši zákazníci sa dajú rozdeliť na nasledovné sektory:

  • bankový sektor - tento sektor je nám najblší z pohľadu znalosti biznis procesov, dátových tokov a všeobecných znalostí o bankových produktov. Tu najčastejšie participujeme na vývoji rôznych aplikácií, napr. pobočkový systém alebo systém poskytujúci nejakú službu v rámci infraštruktúry banky (napr. schovalovanie hypoték, spracovanie žiadosti o vyrobenie platobnej karty a pod.). Najčastejšie sa zúčastňujeme na projektoch pre Tatra banku
  • poisťovnícky sektor - aj tento sektor je nam blízky z pohľadu znalosti biznis procesov. Líši sa hlavne vyhodnocovaním rôznych rizík a pravdepodobností pri modelovaní zmluv, väčšina systémov pre poisťovne je typická veľkým množstvom validácií údajov a zložitým výpočtovým modulom. Tu je našim najväčším zákazníkom Aegon,
  • iné IT firmy - Vysokú odbornú úroveň nášho vývojového tímu oceňujú aj iné IT firmy, ktoré využívajú naše služby pre zlepšenie ich vlastných dodávok alebo zvýšenie odbornosti ich zamestnancov. Najčastejšie teda participujeme na subdodávke, poskytujeme bodyshop/team-leasing, realizujeme školenia, codereviu na zabezpečenie kvality dodávky alebo konzultácie/návrh architektúry. Môžeme spomenúť blízku spoluprácu s: Davinci
  • Telekomunikačný sektor - naši ľudia sa zúčastnili i na subdodávkach pre veľké telekomunikačné spoločnosti. Pre T-Com sme participovali na custom rozšírení systému CRAMER a pre Orange sme robili CodeReview na identifikáciu rizík dodávaného systému a zabezpečenie vyššiej kvality dodávky.
  • malých a stredných podnikateľov - Schopnosť venovať sa naozaj rôznym typom vývoja softvéru je vývoj systému na prehravanie videa v autobusoch s distribúciou Internetu pre See & Go, s.r.o. a na pracujeme aj na systéme pre inteligentné domy pre spoločnosť IQ Home. Ďalej môžeme spomenúť kompletny evidenčný systém pre zákazníkov, objednávok, spracovanie platieb a generovanie faktúr pre firmu FLP.
  • malé a neziskové organizácie - rôzne malé aplikácie pre malé / neziskové organizácie. Tu môžeme spomenúť kartotéku hier pre organizáciu Skauti

AEGON a.s.

AEGON a.s.

AEGON patrí medzi svetovú špičku v zabezpečovaní finančnej budúcnosti. Dôveruje nám viac ako 40 miliónov klientov v 20 krajinách sveta.

See & Go, spol. s r.o.

See & Go, spol. s r.o.

Vysielanie informačno – komerčného obsahu na LCD v prostriedkoch autobusovej a železničnej dopravy.

Tatra banka, a.s.

Tatra banka, a.s.

Počas svojej histórie sme získali množstvo ocenení, prečítajte si aj o Tatra banka Group a RZB Group.

IDS Scheer Slovakia

IDS Scheer Slovakia

Software AG je popredný dodávateľ riešení pre Business Process Excellence.

Icon Design, spol. s r.o.

Icon Design, spol. s r.o.

Tvorba webových stránok a firemného dizajnu | Grafické štúdio Icon Design.

Vydavateľstvo FLP

Vydavateľstvo FLP

Foreign Language Publications - vydavateľstvo edukačných cudzojazyčných časopisov pre školy