Naša ponuka

Vývoj softvéru na mieru

vývoju softvéru na mieru pre naších zákazníkov je našou najväčšou doménou a venujeme sa všetkým činnostiam s tým spojenými na profesionálnej úrovni.
Pri dodávke softvéru uprednostňujeme agilný vývoj softvéru, čo má veľmi priaznivý vplyv na rýchlosť a kvalitu dodváky softvérových riešení. Najčastejšie využívame metodológiu SCRUM, kedy zákazník je v pravidelných intervaloch oboznamovaný so stavom vývoja. Pravidelným prezentovaním softvéru a jeho funkčnej funkcionality má zákazník možnosť skôr reagovať a neustále má pod kontrolou, či sa napĺňajú jeho predstavy (aj v prípade, keď zadávateľ nemá skúsenosti s vývojom softvéru a/alebo je netechnický človek a nevie si dobre predstaviť systém v praxi).
Inovatívny softvér je pre nás alfou a omegou. Rýchlosť vývoja nových technológií ovplyvňuje aj vývoj softvéru a my sa snažíme držať krok s najnovšími technológiámi. Už viackrát na projektoch sme používali nové a pokrokové technológie, ktoré mali pozitívny prínos na použiteľnosť alebo skvalitnenie vývoja softvéru.
Vždy o krok vpred - nadštandardná technikcá a odborná spôsobilosť nám dáva dôležitú výhodu voči konkurencií. Sme pripravení navrhovať a dodávať softvér s využitím našich skúseností, s použitím vhodnej architektúry a technického riešenia. Vďaka týmto vlastnostiam sme už viackrát dokazali urobiť najlepšiu ponuku na trhu, dokonca v niektorých prípadoch akceptovateľnú aj pre neziskové organizácie.

Z pohľadu použitia softvéru, sme shcopní navrhnúť, vyvínúť a dodať rôzne systémy, napríklad:

 • desktopové aplikácie - aplikácie používané na jednom počítači s grafickým používateľským rozhraním
 • serverové aplikácie prístupné cez prehliadač - aplikácie dostupné cez browser počítača sú vhodné do väčšej infraštruktúry a bez nutnosti inštalovania na počítači, kde sa používajú.
 • mobilné aplikácie - aplikácie do mobilných telefónov
 • viacvrstvové (enterprice) riešenia - ide o aplikácie, ktoré majú niekoľko vrstiev, štandardne komunikujú s väčšim množstvom ďalších aplikácií pomocou ľubovoľných štandardizovaných aj custom protokolov
 • webstránky - jednoduché webstránky určené prevažne na prezentáciu firmy a sprístupnení informácií pre potencionálnych zákazníkov
 • špecializované softvérové dodávky - neštandardné softvérové riešenia, ktoré často obsahujú okrem samotného vývoja aj inštalácie a nastavovanie rôznych operačných systémov a prostredí.

Body / Team Leasing

Pre organizácie, ktorých dočasne potrebujú posilniť vývoj softvéru, je zamestnávanie kvalitných vývojárov oveľa drahšie ako ich prenájom. V takýchto prípadoch vieme pomôcť a eliminovať problémy spojené s veľkým počtom vlastných zamestnancov, napríklad:

 • nevyužitie zdrojov na 100% - nie vždy je možné zabezpečiť dostatok práce
 • veľký rozptil činnosti - udržiavanie už existujúcich systémov v chode, riešenie chýb a neobviklých situácií
 • efektivita práce - veľa zamestnancov má často aj iné úlohy nesuvisiace skonkretným projektom a tak sa nevie venovať projektu tak efektívne ako dočasne prenajatý zdroj

Ďalšou výhodou je "externistou" na projektoch je ich skúsenosti, ktoré sú z rôznych projektov a veľakrát je aj tento fakt veľkym benefitom pre naších zákazníkov a úspešnosť projektov.

Školenia, Code-review, IT Consulting

Každá firma alebo organizácia robiaca vývoj softvéru by mala dbať na kvalitu, ktorú ovplyvňuje:

 • použiteľnosť
 • chybovosť
 • všasné dodanie
 • bezproblemová prevádzka
 • optimalizované algoritmy

Na zabezpečenie dostatočnej kvality, je potrebné neustále udržiavať obornosť vývojového tímu pomocou školení. V prípade problémového projektu s veľkým počtom chýb Vám odporúčame Code-Review, ktoré je zamerané na vyhľadavanie chýb, zhodnotenie úrovne kódu a poukazanie na problémové miesta. Výstupom codereview je dokument a v prípade záujmu nasledujú školenia s cieľom zníženie výskytu problémov v budúcnosti.

IT Consulting - oblasť týkajúca sa pomoci pri analýzach, návrhov infraštruktúry, návrhov softvérových vrstiev alebo správneho používania metodológií vývoja.