O spoločnosti

Annotation, s.r.o. | Innovate software solutions

Firma Annotation bola zapísaná do OR dňa 20. 9. 2012 so zámerom dodávať profesionálne softvérové riešenia najmä pre:

 • bankový sektor,
 • poisťovnícky sektor,
 • malých a stredných podnikateľov,
 • neziskové organizácie.

Naším cieľom je združovať odborníkov v oblasti IT a vytvoriť dynamickú a efektívnu štruktúru, ktorá si na trhu vytvorí dobré meno na základe svojich referencií. Vznik firmy Annotation bol ďaľším prirodzeným krokom neustále prehlbujúcej sa spolupráce firiem IBIS, s.r.o. a SFB, s.r.o., čiastočne vystupujúcej pod menom J2EE tím. Hoci firma je mladá, môžeme uvádzať spoločné referencia na projekty z minulosti.

Môžeme sa pochváliť so spoluprácou na projektoch s rôznymi inými IT firmami na Slovensku, napríklad:

 • Davinci s.r.o.
 • Seges, s.r.o.
 • IDS Scheer Slovakia, s.r.o.
 • SYMBIOSS, s.r.o.,
 • LOGICA SLOVAKIA, s.r.o.
 • Cleverlance Slovakia, s.r.o.

Spolupráca je často využívaná na úrovni:

 • spoluúčasti na dodávke softvérového riešenia,
 • samostatná dodávka softvérových riešení,
 • konzultácie/návrh architektúr,
 • prenájom odborníkov alebo aj celých tímov,
 • školenia,
 • code-review,
 • výpomoc pri rôznych iných dodávkach.

Naše poslanie

picture

“Precíznosť, dôraz na kvalitu a ľudský prístup vo všetkom, na čom pracujeme, sú našou metódou, ako robiť poradenstvo a byť neustále konkurenčnou výhodou pre našich klientov. Vytvárame maximálny priestor na zrod veľkolepých nápadov. Ctíme si ľudí, ktorí to dokážu a klientov, ktorí to podporujú. ”

Integrita

Vo všetkom, čo robíme, zachovávame najvyššie etické princípy, ako je čestnosť, mlčanlivosť, vzájomný rešpekt. Dôvera klienta a našich zamestnancov je pre nás najcennejšia.

Profesionalita

Výsledky našej práce dosahujú najvyššie štandardy profesionality, sme otvorení novým nápadom, podporujeme inovatívnosť a neustále zvyšujeme odbornosť našich zamestnancov.

Klienti

Spokojnosť našich klientov je pre nás prvoradá, je základom nášho úspechu a dlhodobých profesionálnych vzťahov.

Tímová práca

Veríme, že len prácou v tíme dokážeme uspieť. Sme si vedomí, že iba vysoká kvalita, konkurencieschopnosť a dôvera vedú k získaniu a udržaniu klientov, a tým k zaisteniu prosperity a budúcnosti našej spoločnosti.